Kamarai választások 2. – a Jelölőbizottság felhívása kamarai tisztség és testületi tagság vállalására

A Budapesti Ügyvédi Kamara a 2018. évben választás előtt áll, a tisztségviselők és a testületek, ideértve a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülését is, mandátuma lejár. A Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott választási időszakban kerül sor a választói közgyűlésre 2018. november 7-én és amennyiben ez a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt választói közgyűlés, 2018. november 16. napján lesz.

A kamarai közéletben tevékenyen részt venni kívánó kollégák 2018. szeptember 6-án éjfélig nyilváníthatják ki, milyen kiemelt kamarai tisztséget, más tisztséget, testületi tagságot - ideértve a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése tagságát is - kívánnak betölteni. [8/2018. (III.26.) MÜK szabályzat a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról 13.1. pontja; a továbbiakban: Szabályzat] 

A bejelentéseket lehetőleg a kamarai ügyintézési felületen (ugyvedikamara.hu – Adatlap menüpont – Kamarai választás – Jelentkezés kamarai tisztségre) szíveskedjenek feltölteni, továbbá rendelkezésükre áll a valasztas@bpbar.hu e-mail cím vagy a +36-1-332-1385-ös faxszám és a Jelölőbizottság címe is: 1055 Budapest, Szalay utca 7., ahova a határidőig beérkezően postai úton küldhető a jelentkezés.

A Szabályzat teljes szövege a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján érhető el [www.magyarugyvedikamara.hu, "Szabályzatok" szóra kattintva].

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szabályzat expressis verbis rendelkezik a választási kampányról:
“5.1. A választói névjegyzék közzétételétől a szavazás lezárásáig a jelen szabályzat keretei között a területi kamara tagjai szabadon folytathatnak a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére irányuló tevékenységet.  A jelen szabályzat szerinti kampánytevékenység folytatása során a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint az ügyvédi hivatás méltóságának biztosítása mellett kell eljárni.”

MEGJEGYZÉS:
A Budapesti Ügyvédi Kamara a jelöltnek jelentkezők számára a 2018. augusztus 28. napjától megnyíló kamarai ügyintézési felületükön keresztül (ugyvedikamara.hu – Adatlap menüpont), azonos feltételek szerint, ingyenesen biztosítja az Önök által rendelkezésre bocsátott fénykép, életrajz, továbbá legfeljebb kétezer karakter terjedelemben bemutatkozó szövegnek, választási programnak a kamarai honlapon, illetőleg a kamara elektronikus csatornáin történő közzétételét.

Javasoljuk a jelentkezőknek, hogy a jelentkezéshez mellékeljenek fényképet, olyan tartalmú, pl. ügyvédi tevékenységükre, oktatói, tudományos munkásságukra, nyelvismeretükre, a jogászi közéletben való részvételükre utaló szakmai életrajzot, tisztség elnyerése esetére kialakított programot, amelynek a Budapesti Ügyvédi Kamara tagságával való megismertetése segítheti megválasztásukat. Kérjük a terjedelmi korlát betartását!

Kérjük továbbá kifejezett hozzájárulásukat ahhoz, hogy mindezek, a Budapesti Ügyvédi Kamara választással foglalkozó, a nyilvánosság számára is látható honlapján megjelenhessenek; ha nincs hozzájárulás, nem jelenhet meg semmi (az esetleges ilyen adatokat a kamara kizárólag a választással összefüggésben kezeli, a választást követően megsemmisíti).

A képmás, az életrajz és a fentiekben vázolt más ismertető beküldése nem feltétele a jelölésnek, illetve a megválaszthatóságnak!

E felhívásunk mellékleteként itt nyilvánosságra hozzuk a vállalható kiemelt és más egyéni tisztségek, valamint a testületi tagság listáját.

Budapest, 2018. augusztus 24.

dr. Hajdu István
a Jelölőbizottság elnöke