Kamarai választások

A Választási Bizottság a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 12.6. pontja alapján 2018. augusztus 23-án a választói névjegyzéket a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapjának zárt részén közzétette (Kamaránk – Kamarai választások 2018). A választói névjegyzék a Kamara hivatalos helyiségében – ügyvédi igazolvány vagy más ezzel egy tekintet alá eső hatósági bizonyítvány felmutatása mellett – papír alapon is megtekinthető.

A közzétételt követő húsz napon belül a névjegyzékbe történt jogellenes felvétel miatt bármelyik kamarai tag, a névjegyzékbe felvétel elmaradása, téves felvétel, vagy az Üttv. 55. § (1) bekezdésében, 109. § (4) bekezdésében, 130. § (5) bekezdésében, illetve 180. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésének téves alkalmazása miatt az érintett kamarai tag a Választási Bizottságnál írásban felszólalhat. A felszólalásról a Választási Bizottság – szükség esetén az érintett meghallgatása után, - a választói névjegyzék közzétételének 25. napjáig határoz (Szabályzat 12.6., 12.8.).

Budapest, 2018.08.24.

dr. Pál Lajos
a Választási Bizottság elnöke