Névjegyzékből törölt irodák

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 116. § (9) bekezdésében foglaltakban írt közzétételi kötelezettsége körében a Budapesti Ügyvédi Kamara ezen az oldalon nyújt információt:
- az ügyvédi iroda jogutódlással történő megszűnése esetén az egyesüléssel vagy szétválással létrejövő, valamint megszűnt ügyvédi iroda nevéről székhelyéről, az átalakulás formájáról,
- arról, ha az ügyvédi irodával szemben csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
- a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő vagy felszámoló nevéről, hivatali levelezési címéről,
- az ügyvédi iroda névjegyzékből való törlésének időpontjáról.

Névjegyzékből törölt irodák (frissítve: 2015. október 16.)