Meghívó a kamara 2017. évi Közgyűlésére (döntéshozatalok: 2017. május 12., péntek)

(Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének 2017. Eln. 470/4/4. számú határozata alapján)

A közgyűlés időpontja: 2017. május 3. (szerda) 10 óra

A közgyűlés helye: 1055 Bp. Szalay utca 7., a Kamara díszterme

Napirendi pontok:

 1. Eötvös-díj és egyéb kamarai elismerések átadása
 2. Magyar Ügyvédi Kamara elnökének felszólalása
 3. Elnök beszámolója, Elnökség beszámolója (vita és szavazás)
 4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
 5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, a 2016. évi gazdálkodás, illetve a 2017. év előirányzatainak ismertetése (vita és szavazás)
 6. A Kamara 2017. évi költségvetésének elfogadása (vita és szavazás)
 7. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
 8. Az Etikai Bizottság beszámolója
 9. A Tagfelvételi Bizottság beszámolója
 10. Az Összeférhetetlenségi Bizottság beszámoló
 11. Az Oktatási Bizottság beszámolója
 12. A Szociális és Jóléti Bizottság beszámolója
 13. Nemzetközi Bizottság beszámolója
 14. Vita és határozatok a bizottsági beszámolókról

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), a területi kamara alapszabályának és szabályzatának elfogadásához, módosításához a megjelent tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) kell.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt közgyűlés időpontja és helye: 2017. május. 12. (péntek) 10 óra, helyszín: 1055 Budapest, Szalay utca 7., a Kamara díszterme

A meghívó meghirdetésének módja:

 • kamarai honlapon („határozatok” és „közgyűlések” fejezetek a zárt oldalon és „hírek” rovat a nyílt oldalon) továbbá a tagoknak elektronikus levél,
 • egyéb értesítések: elektronikus hírlevél, Pesti Ügyvéd, kamarai hirdetőtábla kifüggesztés

Előterjesztések és közgyűlési határozatok közlésének módja: a honlapon, a „Közgyűlések” fejezet (zárt oldal) alatt. A személy szerint érintettekkel a honlapnak a csak az illető által elérhető elektronikus ügyintézési felületén, és e-mail címe útján.

Budapest, 2017. március 22.

dr. Réti László elnök

dr. Papp Géza főtitkár