dr. Bálint Tibor

dr_Bálint_Tibor

1974-ben végeztem az ELTE Jogi karán. 1993. szeptember óta vagyok ügyvéd. A BM-ben dolgozva kodifikáltam a személyi kárpótlás első Korm. rendeleteit, a különleges titkos szolgálati eszközök alkalmazásának átmeneti szabályozásáról szóló törvényt (10 évig tartott az átmenet), az önkormányzati vagyon törvényt, a lakásbérleti törvényt, a volt egyházi tulajdonú ingatlanok rendezésről szóló törvényt, az EXPO törvényt, az Étv. korlátozási kártalanítási szakaszát.  Szerveztem a volt tanácsi (állami) ingatlanok önkormányzatoknak való átadását. Dolgoztam az 1996-ra tervezett világkiállítás terület előkészítésén. A közjog és a polgári jog érintkezési területei, a beruházási és építési jogterületek érdekelnek. A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásnak világa számomra nem ismeretlen terep.