Beiratkozás

Az ügyvédjelöltek képzésen való részvétele kötelező, tanév végi záróvizsgák eredményes letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. A beiratkozás a Kamara honlapján keresztül online történik. Ügyvédiskolánk számít a jelölteket foglalkoztató ügyvédek és irodák közreműködésére abban, hogy az ügyvédjelöltek az adott képzési idényre beiratkozhassanak és minden egyes előadáson részt vehessenek.

Az alábbi információk a 2020-2021. tanévre vonatkoznak. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

ÜGYVÉDISKOLA

Beiratkozási információk

2020-2021

Az Ügyvédiskola megkezdésének és a képzésen való részvételnek feltétele az, hogy az ügyvédjelölt az adott képzési idényre beiratkozzon.

A beiratkozási határidő: 2020. október 1.

Beiratkozási információk az I. évfolyamos hallgatók részére

A beiratkozás a Kamara honlapján keresztül online történik. Esetleges technikai akadály vagy más jellegű akadályoztatás esetén kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

A beiratkozás két lépcsőben történik. A hallgatónak először ügyfélkapus azonosítással be kell lépnie ERRE AZ OLDALRA, majd az “Ügyvédiskola” menüpontot kiválasztva az oldalon jelentkeznie kell a 2020-2021-es tanév I. évfolyamára a zöld színű “Jelentkezem!” gombra történő kattintással. Ezt követően a Kamara munkatársai a beérkezett jelentkezést jóváhagyják, amely esetenként hosszabb időt is igénybe vehet.

A beiratkozási folyamat második lépcsőjében van lehetőség a csoportválasztásra. FIGYELEM: csoportválasztásra a beiratkozási folyamat során CSAK EGYSZER van lehetőség!

A képzés gyakorlatiassá tétele érdekében az idei évben is több oktatási csoportot indítunk, más-más oktatási napokon. A felületen a csoportok mellett megjegyzésként szerepelnek az adott csoportra leginkább jellemző oktatási napok, azonban az évnyitó és az összevont előadások esetében ezek nem feltétlenül irányadók. Az előadások tervezett időpontjairól a honlap “Előadások” oldalán tudnak tájékozódni.

Az I. évfolyamra beiratkozók az online beiratkozás során megkapják az ún. hallgatói kódjukat, mely kód a regisztrációs felület bal felső sarkában, a “Hallgatói kód” mezőben jelenik meg. Ezt a kódot meg kell jegyezni, mert azon az ún. munkalapon, amelyet majd az előadások megkezdésekor kapnak, fel kell tüntetni. E munkalap a jelenlét igazolására szolgál.

A beiratkozást a BÜK Oktatási Bizottsága csak akkor fogadja el, ha azt határidőben teljesítették.

Az I. évfolyam képzése 2020. október 1. napján évnyitó előadással kezdődik, melynek pontos időpontjai: 

– az 1-6. csoport számára 16:00 és 17:00 óra között,

– a 7-12. csoport számára pedig 17:30 és 18:30 óra között.

Az évnyitó előadást dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tartja a BÜK Dísztermében.

A tantervben, illetve az egyes foglalkozások helyszínét illetően előfordulhatnak változtatások. Ezekről azon az e-mailen fognak tájékoztatást kapni, melyet levelezési címükként megadnak. Kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást az esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

Évközi csoportváltoztatásnak csak az Oktatási Bizottság előzetes engedélyével van helye, melyet csak alapos indok esetén ad meg.

Beiratkozási információk a II. évfolyamos hallgatók részére

A II. évfolyam hallgatói ERRE AZ OLDALRA történő ügyfélkapus bejelentkezést követően az “Ügyvédiskola” menüpontban kizárólag online iratkozhatnak be.

A sikeres beiratkozáshoz a hallgatónak az oldalon jelentkeznie kell a 2020-2021-es tanév II. évfolyamára a zöld színű “Jelentkezem!” gombra történő kattintással.

Esetleges technikai akadály vagy más jellegű akadályoztatás esetén kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Az előadások tervezett időpontjairól a honlap “Előadások” oldalán tudnak tájékozódni.

A tantervben, illetve az egyes foglalkozások helyszínét illetően előfordulhatnak változtatások. Ezekről azon az e-mailen fognak tájékoztatást kapni, melyet levelezési címükként megadnak. Kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást az esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

Évközi csoportváltoztatásnak csak az Oktatási Bizottság előzetes engedélyével van helye, melyet csak alapos indok esetén ad meg.

Hiányzások igazolása

A képzési eseményeken való részvétel kötelező. Igazolatlan hiányzásnak nincs helye. Igazolatlan hiányzás esetén az ügyvédjelölt nem tehet záróvizsgát. A 15 percen túli késés hiányzásnak minősül!

Igazoltnak az a hiányzás minősül, amelynek igazolását az Oktatási Bizottság elfogadta, vagy amely igazolásról 5 napon belül nem tett el nem fogadó nyilatkozatot. Igazolt hiányzásra tanévenként legfeljebb 3 alkalommal kerülhet sor. Az elmulasztott előadást igazolás esetén is pótolni kell, ha az elmulasztott előadás megtartására egy másik csoport számára még sor kerül. A hiányzás pótlását legkésőbb a pótlást megelőző napon az oktatas@bpbar.hu e-mail címre a név, a beiratkozási kód és az elmulasztott foglalkozás megjelölésével be kell jelenteni.

Kérjük, hogy az esetleges hiányzások igazolásait a hiányzás napját követő naptól számított 5 napon belül juttassák el az oktatas@bpbar.hu e-mail címre.

Háromnál több igazolt hiányzás a záróvizsga letételének akadálya, de a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága kérelemre, méltánylást érdemlő esetben háromnál több hiányzás esetén is lehetővé teheti a záróvizsga letételét. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy munkaköri elfoglaltság vagy más képzésen való részvétel nem minősül különleges méltánylást érdemlő esetnek!