Előadások

A képzés gyakorlatiassá tétele érdekében mindkét évfolyamon 25-35 fős tancsoportokat alakítunk ki. A csoportbeosztást, a részletes tantervet és az előadások anyagait ezen az oldalon tesszük közzé.

Mindkét évfolyam képzése a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében történik (1055 Budapest, Szalay utca 7.). Az előadásokra – az I. évfolyam évnyitó előadásának kivételével – mindkét évfolyam esetében 16 órától 19 óráig kerül sor.

Az alábbi információk a 2020-2021. tanévre vonatkoznak. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Csoportbeosztás

Mindkét évfolyamon 12 oktatási csoportot indítunk (1-12. csoport). Az előadások időpontjait érintő esetleges változásokról a csoportok tagjait e-mailen tájékoztatjuk, ezért kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

Előadások időpontja, tematikája

 • AZ ELŐADÁSOK 16 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TARTANAK!!!

  ELŐADÁSOK
  Az I. évfolyam számára

  1. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 26. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 10. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 7. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 18. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. február 1. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 15. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 26. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 10. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 7. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 18. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 1. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 15. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  3. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 26. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 10. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 7. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 18. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 1. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 15. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  4. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 27. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 11. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 8. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 19. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. február 2. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 16. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  5. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 27. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 11. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 8. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 19. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 2. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 16. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  6. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 27. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 11. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 25. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 8. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 19. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 2. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 16. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 3. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 17. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 31– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  7. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 28. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 12. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 9. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 20. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. február 3. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 17. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  8. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 28. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 12. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 9. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 20. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 3. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 17. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  9. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 28. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 12. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 9. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 20. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 3. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 17. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  10. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 13. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 10. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 21. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. február 4. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 18. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  11. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 13. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 10. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 21. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 4. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 18. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  12. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 1. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 13. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 13. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 26. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2020. december 10. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 21. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 4. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 18. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2021. április 1– Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

 • AZ ELŐADÁSOK 16 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TARTANAK!!!

  ELŐADÁSOK
  A II. évfolyam számára

  1. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 5. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. október 19. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 2. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 16. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 30. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 25. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 8. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 22. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 8. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 22. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 12. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 5. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. október 19. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 2. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 16. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 30. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 25. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 8. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 22. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 8. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 22. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 12. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  3. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 5. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. október 19. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 2. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 16. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 30. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 25. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 8. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 22. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 8. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 22. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 12. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Klub)

  4. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 6. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. október 20. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 3. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 17. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. december 1. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 26. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 9. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 23. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 9. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 23. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 13. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 27. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  5. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 6. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. október 20. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 3. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 17. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. december 1. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 26. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 9. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 23. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 9. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 23. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 13. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 27. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  6. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 6. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. október 20. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 3. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 17. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. december 1. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 26. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 9. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 23. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 9. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 23. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 13. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 27. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. május 4. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Klub)

  7. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 7. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. október 21. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 4. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 18. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. december 2. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 27. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 10. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 24. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 10. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 24. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 14. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 28. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  8. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 7. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. október 21. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 4. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 18. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. december 2. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 27. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 10. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 24. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 10. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 24. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 14. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 28. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  9. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 7. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. október 21. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 4. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 18. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. december 2. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 27. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 10. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 24. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 10. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 24. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 14. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 28. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Klub)

  10. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 9. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. október 22. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 6. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. november 20. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2020. december 4. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. január 28. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 11. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. február 25. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 11. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 15. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. április 29. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  11. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 9. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. október 22. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 6. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. november 20. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2020. december 4. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. január 28. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 11. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. február 25. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 11. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 15. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. április 29. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

   12. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2020. október 9. – Az új polgári perrend, az elsőfokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. október 22. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 6. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. november 20. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2020. december 4. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. január 28. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 11. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. február 25. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 11. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 15. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. április 29. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2021. május 5. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Klub)