Vizsgarend

A tanév végi záróvizsgák eredményes letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. Az egyes évfolyamok vizsgarendjét és módszertanát, a vizsgajelentkezés feltételeit és a jelentkezési űrlapokat, valamint az eredményekről történő értesítés módját, az esetleges pótvizsga vizsgarendjét itt tesszük közzé.

További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Az I. évfolyam vizsgái:

 • A záróvizsgákra 9 és 11 órai kezdettel kerül sor a következő napokon: 2020. július 28. (kedd), július 29. (szerda), július 30. (csütörtök) és július 31. (péntek). 

  A záróvizsga helyszíne a BÜK Protokoll terme (1055 Budapest, Szalay utca 7.). 

  Az Oktatási Bizottság a közölt vizsgaidőpont módosítására irányuló kérelemnek csak rendkívüli körülmények igazolása esetén ad helyt. Módosított vizsgaidőpont módosítása kizárt. Kizárólag egy vizsgaidőpontra való jelentkezés lehetséges.

  Az értékelés: 1-35 tesztkérdésre adott helyes válasz: “nem felelt meg”; 36-40 tesztkérdésre adott helyes válasz: “megfelelt”; 41-45 tesztkérdésre adott helyes válasz: “jól megfelelt”; 46-50 tesztkérdésre adott helyes válasz: “kiválóan megfelelt” minősítést ér.

  Jelentkezése ellenére nem bocsátható záróvizsgára az, akinek a 2019-2020-as tanévben igazolatlan hiányzása volt.

  Az, akinek a minősítése “nem felelt meg”, 2020 szeptemberében háromtagú vizsgabizottság előtt szóbeli pótvizsgát tehet. A pótvizsga pontos időpontjáról elektronikus úton küldünk értesítést. A pótvizsga díja 10.000 Ft, amelyet a BÜK pénztárába kell befizetni, és a befizetést a pótvizsga-bizottság előtt kell igazolni. A pótvizsga elhalasztása illetve megismétlése nem lehetséges. A Budapesti Ügyvédi Kamara a befizetett pótvizsgadíj visszafizetéséről rendelkezik, ha a pótvizsgázó a záróvizsgán nem jelent meg.

  A vizsgaeredményeket a Budapesti Ügyvédi Kamara legkésőbb 2020. július 31-ig a honlapon, a vizsgázó nevének feltüntetése nélkül – beiratkozási kóddal – teszi közzé.

 • Az Ügyvédiskola I. évfolyama 2019-2020-as tanévzáró vizsgájára (a továbbiakban: záróvizsga) írásbeli formában, feleletválasztós kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltésével kerül sor. A vizsgakérdések a honlapon 2020. június 26. napjától ismerhetőek meg. A közzétett kérdések közül 50 szerepel a tesztlapon. A válaszadásra rendelkezésre álló idő 50 perc.

 • Vizsgakérdések 2019-2020.

 • VIZSGAEREDMÉNYEK – 2020. JÚLIUS 28.

  VIZSGAEREDMÉNYEK – 2020. JÚLIUS 29.

  VIZSGAEREDMÉNYEK – 2020. JÚLIUS 30.

  VIZSGAEREDMÉNYEK – 2020. JÚLIUS 31.

  VIZSGAEREDMÉNYEK – 2020. AUGUSZTUS 10.

A II. évfolyam vizsgái:

 • Az Ügyvédiskola II. évfolyama esetében a 2019-2020-as tanévben záróvizsgára nem kerül sor.