Meghívó a Budapesti Ügyvédi Kamara 2017. évi közgyűlésére

Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének 2017. Eln. 470/4/4. számú határozata alapján

A közgyűlés időpontja: 2017. május 3. (szerda) 10 óra

A közgyűlés helye: 1055 Bp. Szalay utca 7., a Kamara díszterme

Napirendi pontok:

1. Eötvös-díj és egyéb kamarai elismerések átadása

2. Magyar Ügyvédi Kamara elnökének felszólalása

3. Elnök beszámolója, Elnökség beszámolója (vita és szavazás)

4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, a 2016. évi gazdálkodás, illetve a 2017. év

előirányzatainak ismertetése (vita és szavazás)

6. A Kamara 2017. évi költségvetésének elfogadása (vita és szavazás)

7. A Fegyelmi Bizottság beszámolója

8. Az Etikai Bizottság beszámolója

9. A Tagfelvételi Bizottság beszámolója

10. Az Összeférhetetlenségi Bizottság beszámoló

11. Az Oktatási Bizottság beszámolója

12. A Szociális és Jóléti Bizottság beszámolója

13. Nemzetközi Bizottság beszámolója

14. Vita és határozatok a bizottsági beszámolókról

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), a területi kamara alapszabályának és szabályzatának elfogadásához, módosításához a megjelent tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) kell.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2017. május. 12. (péntek) 10 óra

Helyszín: 1055 Budapest, Szalay utca 7., a Kamara díszterme

A meghívó meghirdetésének módja: kamarai honlapon („határozatok” és „közgyűlések” fejezetek a zárt oldalon és „hírek” rovat a nyílt oldalon) továbbá a tagoknak elektronikus levél. Egyéb értesítések: elektronikus hírlevél, Pesti Ügyvéd, kamarai hirdetőtábla kifüggesztés.

Előterjesztések és közgyűlési határozatok közlésének módja: a honlapon, a „Köz-gyűlések” fejezet (zárt oldal) alatt. A személy szerint érintettekkel a honlapnak a csak az illető által elérhető elektronikus ügyintézési felületén, és e-mail címe útján.

Budapest, 2017. március 22.

Dr. Réti László   Dr. Papp Géza
elnök   főtitkár